Department of Economics

S.N Name Designation Academic Qualification
1 Padam Kumar Adhikari (HOD) Reader MA
2 Chakrapani Luitel Professor Ph. D.
4 Anjila Pradhan M. Phil
5 Rajshree Pradhan MA
5 Bhagawat Mishra MA
10 \Dr.Krishnaraj Acharya  Professor Ph. D.
11 Bashudev Dhungel M. Phil
12 Shambhu Ram Joshi Lecturer MA
13 Mamata Kumari Kayastha Ph.D
14 Dr.Dilnath Dangal Ph. D.
14 Ghanashyam Dawadi Teaching Ass. MA
15 Gyanendra Bahadur Amatya Part-Time MA
16 Sudha Shrestha Part- Time MA