Department of Mathematics

S.N Name Designation Academic Qualification
1 Raj Kumar Shah HOD MA
2 Jivandhar Jnawali Reader Ph. D
3 Pushkar Raj Pokharel Lecturer Ph. D
4 Buddhi Prasad Sapkota Ph. D
5 Ramesh Gautam ” MA
6 Krishna Prasad Dhakal ” MA
7 Rohit Kumar Poudel Teaching asst. MA
8 Ram Binaya yadav ” MA
9 Ram Uday Shah ” MA
10 Jaya RamΒ  subedi Part-Time MA