BCA कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो, पाँचौं र सातौं सेमेस्टरको परीक्षा तालिका (Examination Schedule) सम्बन्धी सूचना !

त्रि. वि. मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय, डीनको कार्यालयबाट सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालित BCA (Bachelor in […]

Spread the love
Continue Reading