अभिमुखीकरण कार्यक्रम (Orintation Programm) सम्बन्धी सूचना ।

मिति ः२०७४÷१०÷१३

यस क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७४÷०७५ मा स्नातकोत्तर तह पहिलो सत्र (First Semester)अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम निम्नानुसार हुने भएकाले उपस्थितिका लागि सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।

मिति ः २०७४÷११÷२७ गते आइतबार

क्र.सं       विषय                                            समय                                             कोठा नंं.
१          अंग्रेजी                                        बिहान  ८ः३० बजे                                      ३३
२          अर्थशास्त्र                                   बिहान ७ः३० बजे                                       १७
३          नेपाली                                        दिउँसो ४ः०० बजे                          पत्रकारिता हल
४         समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र       दिउँसो ४ः०० बजे                                     १७
५         जनसंख्या अध्ययन                       दिउँसो ४ः०० बजे                                     १३
६         राजनीतिशास्त्र                             दिउँसो ४ः०० बज                                     १९

क्याम्पस प्रमुख