स्नातक तह तेस्रेा वर्षकेा परीक्षा तालिका

परीक्षा अावेदन छुटेका विद्यार्थीहरूले २०७५ वैशाख ११ गतेभित्र देाब्बर दस्तुरसहित फारम भर्न सक्नेछन् ।

http://www.gorkhapatraonline.com/epaper/showimage?img=uploads/epaper/2018-04-08/6cb77b3b649e2126f12ca3409ef5fb2f.jpg

http://www.gorkhapatraonline.com/epaper/showimage?img=uploads/epaper/2018-04-08/4a9e8d857f2382b26027388893fba147.jpg

Spread the love