स्नातक तह दोस्रो वर्षको कक्षा अन्त्य सम्बन्धी सूचना

यस शैक्षिक सत्र अन्तर्गत सञ्चालित स्नातक तह दोस्रो वर्षको नियमित पठनपाठनका कक्षाहरू मिति २०७५ जेठ २० गतेदेखि अन्त्य गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि सूचित गरिन्छ ।

Spread the love