स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा तालिका

परीक्षा फारम छुटेका विद्यार्थीहरूले दोब्बर दस्तुर तिरी जेठ २५ गतेभित्र परीक्षा फारम भर्न सक्नेछन् । 

download : https://ratnarajyalaxmicampus.edu.np/wp-content/uploads/2018/05/exam-schedule-BA-second-year.jpg