Tribhuvan University Teachers Association (TUTA)

S.N. Designation Name
1 President Prof. Dr. Chakrapani Luitel
2 Vice President Mr. Sunil Kumar Adhikari
3 Secretary
4 Co. Secretary Ms. Prativa Karki Rana
5 Treasurer Mr. Padam Kumar Adhikari
9 Mr. Nawaraj Thapa
10 Mr. Bashudev Dhungel
7 Ms. Usha Shrestha
8 Mr. Gyan Prasad Dhungel
11